Professional Blogger


MANIFEST

W przypadku optymistycznego przebiegu procesu robotyzacji ― uwolnienia energii twórczych wyręczonej z zarobkowania ludzkości ― zwyżka myśli i odczuć może domagać się uporządkowania i estetyzacji na wzór neoterycki ― stać się powszechnym prawem kulturowym, a nie tylko luksusem nielicznych, których stać na to w kategoriach czasu lub pieniądza.

Paweł RewuckiPhoto (c) T I M • T A D D E R